مهد آنا با 4 راهکار تربیتی آموزشی

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های فردی، اجتماعی، شناختی و معنوی- تقویت تمرکز و توجه - تشکیل پرونده ی آموزشی/ رشدی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی همراه با یادگیری مفاهیم های ریاضی، علوم، اجتماعی وقصه گویی

آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

در قالب بازی، به زبان انگلیسی و فارسی، مطابق با اصول پیشگیری از اختلالات یادگیری و پرورش ذهن کودک

بازخورد مستمر به مادرها و پدرها

ارائ کارنامه فیلمی و نوشتاری از عملکرد کودک - برگزاری کارگاه های تخصصی مهارت های فردی و اجتماعی

فعالیت ها

iPhone

اتاق بازی در فضای باز و سرپوشیده

بازی در فضای بازی نوعی از ورزش است که باعث بهبود سلامت و پرورش جسمانی می شود.
ادامه مطلب

پایش رشد و برنامه ویژه تغذیه

برنامه ی تغذیه ی مهد، شامل صبحانه، نهار و دو میان وعده، توسط پزشک متخصص اطفال تهیه و تاییدشده است.
ادامه مطلب

یوگای کودکان

تکنیک های یوگا به انعطاف پذیری و نیرومندی بدن کودکان کمک می کند و یکی از موثر ترین شیوه ها برای افزایش دقت، توجه، تمرکز و فعال سازی نیروی ماهیچه های بدن است.
ادامه مطلب

قصه خوانی

قصه زندگی را از نوع آغاز می کند. خیال پردازی را غیر مستقیم یاد می دهد. در ذهن کودک سوال ایجاد می کند و به کودک یاد می دهد حوادث را بهم بچسباند.
ادامه مطلب

اوریگامی

اوریگامی میزان خلاقیت و هوش کودک را به نحو چشمگیر و قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.
ادامه مطلب

نقاشی خلاق

در بین فعالیت های کودک نقاشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، چون تماماً از درون کودک سرچشمه می گیرد و پایه و اساس دیگر فعالیت های کودک خواهد بود.
ادامه مطلب